πŸ›Œ At The Bedside

Managing Conflict

December 27, 2023 | by Dr. Margot Hedlin, Dr. Jafar Al-Mondhiry, Dr. Autumn Fiester and Dr. Tamar Schiff | Graphic: Manasi Danayak | Audio: Daksh Bhatia, Solon Kellaher | Peer Review: Liz Blackler MBE

“Futility”: At the Bedside Segment

February 1, 2023 | by Dr. Margot Hedlin, Dr. Jafar Al-Mondhiry, Gabriel Bosslet and Dr. Tamar Schiff | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Daksh Bhatia, Solon Kellaher

Hope: At the Bedside Segment

November 23, 2022 | by Dr. Jafar Al-Mondhiry, Dr. Tamar Schiff, Dr. Margot Hedlin and Dr. Robert Arnold | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Daksh Bhatia

Upstanders: Standing Up Against Microaggression

August 24, 2022 | by Sofia Kennedy, Dr. Corey Thompson MD, Dr. BJ Hicks MD, Dr. Tamar Schiff, Debbie Fadoju, M3, Dr. Jafar Al-Mondhiry and Dr. Margot Hedlin | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Daksh Bhatia, Dr. Michael Shen

Spirituality

June 15, 2022 | by Dr. Jafar Al-Mondhiry, Dr. Tamar Schiff and Dr. Margot Hedlin | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Daksh Bhatia, Solon Kelleher Solon@solonsounds.com

Treatment Over Objection – Part II

December 22, 2021 | by Dr. Margot Hedlin, Dr. Tamar Schiff, Dr. Kenneth Prager and Dr. Jafar Al-Mondhiry | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Daksh Bhatia

Treatment Over Objection – Part I

December 8, 2021 | by Dr. Margot Hedlin, Dr. Kenneth Prager, Dr. Jafar Al-Mondhiry and Dr. Tamar Schiff | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Andrea Kondracke MD, David Alfandre MD

Code Status

September 12, 2021 | by Dr. Margot Hedlin, Dr. Tamar Schiff, Dr. Jafar Al-Mondhiry, Dr. Avi Cooper, Dr. Dave Ellenberg, Dr. Jamie Riches and Dr. Juliet Jacobsen | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Daksh Bhatia

Physician Impairment

June 16, 2021 | by Dr. Jafar Al-Mondhiry, Dr. Tamar Schiff, Dr. Margot Hedlin, Dr. David McDonough and Dr. Greg Skipper | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Daksh Bhatia, Dr. Michael Shen