πŸ›Œ At The Bedside

Treating Friends & Family

January 13, 2021 | by Dr. Tamar Schiff, Dr. Erik Fromme, Dr. Jafar Al-Mondhiry and Dr. Margot Hedlin | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Solon Kelleher Solon@solonsounds.com

Complementary and Alternative Medicine (CAM): At the Bedside

October 15, 2020 | by Dr. Jafar Al-Mondhiry, Dr. Margot Hedlin, Dr. Tamar Schiff, Dr. Ka-kit Hui, Dr. Edzard Ernst and Dr. Aashini Master | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Julia Skubisz

Capacity Part 2: Voluntarism & Difficult Scenarios

July 22, 2020 | by Dr. Margot Hedlin, Dr. Cindy Geppert, Dr. Tamar Schiff and Dr. Jafar Al-Mondhiry | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Julia Skubisz, Solon Kelleher Solon@solonsounds.com | Peer Review: Andrea Kondracke MD, Anita Chang MD

Prognosis

January 1, 2020 | by Dr. Jafar Al-Mondhiry, Dr. Tamar Schiff, Dr. Margot Hedlin and Dr. Alex Smith | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Julia Skubisz

Gallows Humor

October 30, 2019 | by Dr. Jafar Al-Mondhiry, Dr. Margot Hedlin, Prof Katie Watson, Dr. Samuel Shem and Dr. Tamar Schiff | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Julia Skubisz

AMA Discharges

September 4, 2019 | by Dr. Tamar Schiff, Dr. Jafar Al-Mondhiry, Dr. Margot Hedlin and Dr. David Alfandre | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Julia Skubisz

“Difficult” Patients

June 26, 2019 | by Dr. Margot Hedlin, Dr. Jafar Al-Mondhiry and Dr. Tamar Schiff | Graphic: Dr. Michael Shen | Audio: Julia Skubisz