πŸ«€ Cardiology

Guideline Directed Medical Therapy Part II: 5 Pearls Segment

September 20, 2023 | by Dr. Viktoria Mladenovik, Dr. Aaron Troy, Dr. Santiago Callegari, Dr. Greg Katz, Dr. Shreya P. Trivedi and Dr. Shweta Motiwala | Graphic: Ivanna Tang | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Dr. Dan Kirshenbaum, Dr. Randy Goldberg, Dr. Susan Mcilvaine

> Time Stamps Pearl 1 – Recap of GDMT and CKD Pearl 2 – Hydralazine and Isosorbide DinitrateΒ  Pearl 3…Read full post

Pacemakers & ICDs: 5 Pearls Segment

April 12, 2023 | by Dr. Aaron Dunn, Dr. Andy Locke, Dr. Joshua Cooper, Dr. Kamala Tamirisa and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Cathy Cichon | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Dr. Patricia Tung, Dr. Samia Karim

Atrial Fibrillation: Gray Matters Segment

January 18, 2023 | by Dr. Nick Villano, Dr. Ali Trainor, Dr. Jason Matos, Dr. Greg Katz, Dr. Pooja Jagadish, Dr. Patrick Georgoff, Dr. Shreya P. Trivedi and Dr. Jason A. Freed | Graphic: Josie Levey | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Mike Dunleavy, Susan Mcilvaine

5 Pearls on Guideline-Directed Medical Therapy Part 1

May 11, 2022 | by Dr. Viktoria Mladenovik, Dr. Shweta Motiwala, Anjellica Chen, Dr. Greg Katz and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Salim Najjar | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Dr. Eugene Yuriditsky, Snehal Bhatt

Echo in Pulmonary Hypertension: 5 Pearls Segment

April 6, 2022 | by Dr. Hannah Robertson, Dr. Adam Rodman, Dr. Anjali Vaidya, Dr. Noah Schoenberg and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Kabao Vang | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Dr. Cyrus Kholdani, Dr. Timothy Fernandes

5 Pearls on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT)

April 7, 2021 | by Dr. Greg Katz, Dr. Evan Harmon, Dr. Todd Villines, Dr. Sohah Iqbal, Dr. Michael Ragosta, Dr. Vickie Kassapidis and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Rioka Hayama | Audio: Max Had | Peer Review: Dr. Sunny Intwala