πŸ’© Gastroenterology

Iron Deficiency: Grey Matters Segment

March 13, 2024 | by Dr. Nick Villano, Dr. Shreya P. Trivedi, Dr. Jason A. Freed, Dr. Angela Weyand, Dr. Malcolm Munro and Dr. Ali Trainor | Graphic: Dr. Jesse Powell | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Dr. Adam Strauss, Dr. Elliot Tapper

Tube Feeds: 5 Pearls Segment

February 28, 2024 | by Dr. Margaret Lie, Dr. Hina Mehta, Cindy Hwang RD, Dr. Maria Romanova, Dr. Amelie Therrien, Dr. Brian Li and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Vorada Sakulsaengprapha | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Danielle Hom MS RDN LDN CNSC, Dr. Chethan Ramprasad, Dr. Elliot Tapper, Shaina Shape RD LDN CNSC

Β  Time Stamps Pearl 1 – Approach to nutritional assessment in a patient Pearl 2 – Routes of enteral access…Read full post

Alcohol-Associated Hepatitis: 5 Pearls Segment

November 9, 2022 | by Dr. Sean Burke, Dr. Shreya P. Trivedi, Dr. Elliot Tapper, Dr. Kavish Patidar, Dr. Martin Fried and Dr. Indira Bhavsar-Burke | Graphic: Dr. Sam Woodworth | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Dr. Alan Bonder, Dr. Nikhilesh Mazumder

5 Pearls on Barrett’s Esophagus

January 30, 2019 | by Dr. Vishal Shah, Dr. Milna Rufin, Dr. Martin Fried and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Amy Ou | Audio: Harit Shah | Peer Review: David Katzka, Dr. Joseph Kingsberry, Dr. Nicholas Shaheen