πŸ’© Gastroenterology

Alcohol-Associated Hepatitis: 5 Pearls Segment

November 9, 2022 | by Dr. Sean Burke, Dr. Shreya P. Trivedi, Dr. Elliot Tapper, Dr. Kavish Patidar, Dr. Martin Fried and Dr. Indira Bhavsar-Burke | Graphic: Dr. Sam Woodworth | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Dr. Alan Bonder, Dr. Nikhilesh Mazumder

5 Pearls on Barrett’s Esophagus

January 30, 2019 | by Dr. Vishal Shah, Dr. Milna Rufin, Dr. Martin Fried and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Amy Ou | Audio: Harit Shah | Peer Review: David Katzka, Dr. Joseph Kingsberry, Dr. Nicholas Shaheen

Mind the Gap on Albumin in SBP

January 3, 2018 | by Dr. Steve Liu and Dr. Janine Knudsen | Graphic: Ramon Thompson | Audio: Dr. Steve Liu, Harit Shah | Peer Review: Dr. Renee Williams

5 Pearls on Hepatic Encephalopathy

December 13, 2017 | by Dr. John Hwang, Dr. Martin Fried and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Mike Natter | Audio: Harit Shah | Peer Review: Dr. Sonja Olsen