πŸ‘΄ Geriatrics

5 Pearls on The Geriatric Assessment

October 31, 2021 | by Dr. Minali Nigam, Dr. Andrea Schwartz, Dr. Laura Perry and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Michelle Lo | Audio: Max Had | Peer Review: Dr. Amy Shaw, Dr. Colleen Christmas

SNF, SAR, NH, ALF, and More Discharge Options: Interprofessional Education Series

June 10, 2020 | by Dr, Ryan Chippendale, Dr. Gaby Mayer, Susan Hedlund M.S.W., L.C.S.W., O.S.W.-C, Todd Selmer RN Case Manager and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Kabao Vang | Audio: Solon Kelleher Solon@solonsounds.com | Peer Review: Dr. Anna Goroncy, Dr. Colleen Chritmas