πŸ‘₯ Interprofessional Education

Tube Feeds: 5 Pearls Segment

February 28, 2024 | by Dr. Margaret Lie, Dr. Hina Mehta, Cindy Hwang RD, Dr. Maria Romanova, Dr. Amelie Therrien, Dr. Brian Li and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Vorada Sakulsaengprapha | Audio: Daksh Bhatia | Peer Review: Danielle Hom MS RDN LDN CNSC, Dr. Chethan Ramprasad, Dr. Elliot Tapper, Shaina Shape RD LDN CNSC

Β  Time Stamps Pearl 1 – Approach to nutritional assessment in a patient Pearl 2 – Routes of enteral access…Read full post

Physical Therapists: Interprofessional Education Series

August 5, 2020 | by Dr. Chris Tan, Dr. Rachael Walton-Mouw PT, Dr. Sharon Gorman PT, Dr. Jason Falvey and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Cathy Cichon | Audio: Solon Kelleher Solon@solonsounds.com | Peer Review: Jennifer Ryan PT, Kim Levenhagen PT

SNF, SAR, NH, ALF, and More Discharge Options: Interprofessional Education Series

June 10, 2020 | by Dr, Ryan Chippendale, Dr. Gaby Mayer, Susan Hedlund M.S.W., L.C.S.W., O.S.W.-C, Todd Selmer RN Case Manager and Dr. Shreya P. Trivedi | Graphic: Dr. Kabao Vang | Audio: Solon Kelleher Solon@solonsounds.com | Peer Review: Dr. Anna Goroncy, Dr. Colleen Chritmas

Case Managers and Social Workers: Interprofessional Education Series

February 6, 2020 | by Dr. Shreya P. Trivedi, Dr. Gaby Mayer and Dr, Ryan Chippendale | Graphic: Dr. Amy Ou, Dr. Gaby Mayer | Audio: Arra Melikian | Peer Review: Case Manager Donna Flaherty RN, Dr. Megan Young